Endret: 4 mar 2020     Opprettet: 15 okt 2014

Skade på leiligheten eller tilstøtende områder?

Det er eiers ansvar å sikre at leiligheten er i korrekt stand. Se ØLB IIIs vedtekter § 5 samt Eierseksjonsloven og Vedlikeholdsloven - www.lovdata.no .

Hvis du får skade på din leilighet:

 • Fastmonterte installasjoner: Ta kontakt med OBOS på 02333 og spør etter forsikringsavdelingen.

  • Hver beboer må selv håndtere/melde inn/følge opp fremdrift sin forsikringssak og gi tilbakemelding til Styret. Ta kontakt med OBOS forsikringsavdeling så raskt som mulig etter at skaden er oppdaget. Gjør en vurdering om det er nødvendig å melde fra til Styret med en gang hvis skaden oppdages sent på kvelden, eller om det er mulig å vente til neste dag. Når det er behov for assistanse fra Styret må Styret informeres pr mail og evt. telefon (i tillegg til mail) om det haster. 

  • Forsikringsselskapet starter saksbehandling. Fagfolk definerer hvilken skade som er oppstått og hvordan den skal utbedres. 

  • Skaderapporter sendes alltid til Styret og den enkelte beboer når det kun er 1 seksjon involvert. Når det er flere seksjoner involvert sendes skaderapport kun til Styret, som så kan videresende rapporten etter en personvernvurdering. Beboer må etterlyse rapporten skriftlig (pr mail) hvis denne trengs opp mot egen innboforsikring (merdekning, eller annet). 

  • Styret tar stilling til om det er andre utbedringer som må utføres samtidig med utbedring av evt. skade. Evt. ubedringer som ØLB III dekker er utskifting av soilrør, vannrør, o.l.

  • Her finner du OBOS forsikringsselskaps prosedyre for forsikringssaksbehandling:  
  •  
  • NB: Det kan også være at du har "merdekning" i din innboforsikring for evt. dekking av kostnader ved å måtte bo annet sted i leiligheten din eller andre "merdekninger". 
 • Løsøre: Ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

NB: Styret har (7.okt. 2014) vedtatt at egenandel ved bruk av Sameiets forsikring skal betales av seksjonseieren. Dette vil bli gjort med alle eventuelle skader som skyldes/kan tilbakeføres til seksjonseier/beboer.

Styret