Endret: 20 apr 2020     Opprettet: 6 jan 2016

Betaling av vaskeristrøm og strøm for fryser

Her finner du instruks for innbetaling av vaskeristrøm og strøm for fryser som er koblet til strømnettet i fellesarealene.

Vaskeristrøm betales etter følgende takster:

2 kr pr kwt

400 kr pr fryser pr år.

Du skal få beskjed om hvor mye du skal betale. Hvem som gir deg denne informasjonen kan variere, men det er enten en utpekt/frivillig person fra huset, eller en fra Styret. 

Vennligst betal direkte til OBOS etter du har mottatt informasjon om hvor mye du skal betale. Betalingsinstruks følger nedenfor. 

Betaling gjøres til OBOS på konto: 9820.17.55026 med KID: 8850000036145. Hvis mulig merkes også sendingen med husnummer og årstall.

Underlag/dokumentasjon på totalt forbruk pr år pr hus, sendes av oppnevnt/frivillig til Tamara Christiensen i OBOS. Dokumentasjon er et oppsett for det aktuelle huset. Opsettet skal ha med navn og antall kWh som er brukt, samt instruks om å betale 400 kr for fryser om man har dette koblet opp til fellesstrøm.