Endret: 24 okt 2019     Opprettet: 6 jan 2016

Håndkasse

Håndkassen er nå avviklet. Utlegg vil fortsatt dekkes etter godkjenning. Du må selv ta utskrift av vedlagte håndkasseskjema, legge ved kvitteringer, få underskrift av styret og sende inn til OBOS.

Håndkasseskjema

Info fra Annveig:

Det er et skjema som gjelder og blir refundert etter at styreleder og et styremedlem har anvist til betaling.

Skjema finner du på www.styrerommet – vedlegger et manuelt skjema som du kan bruke nå.

Husk at alle utlegg og innbetalinger må dokumenteres i vedlegget. Vedlegg skal nummereres.

Vi godkjenner at skjema og kvitteringer sendes som pdf.fil for utbetaling. Styret må da ta vare på originalene inntil refusjon er mottatt.