Endret: 24 feb 2019     Opprettet: 15 jun 2016

1. ØLB - organisering

Kort oppsummering av ØLB, organisering og oppgaver.

For tiden er Vibeke Midgaard (ØLB III) styreleder. Årets styre jobber ut fra et prinsipp om fordeling av oppgavene.

ØLBs oppgave er å sikre innbetaling av festavgift fra Sameie I - VI til grunneier, samt forvalte fellesområdene.

ØLB er ikke pålagt å ha revisor, men man kan ha det.  Regnskapsfører anbefaler at ØLB har revisor. Ny revisor - Vidi Revisjon AS - er valgt fom 2018. 

Regnskapsfører er Linda Dalan i Linda Dalan Revisjon (www.ldr.no). Kontakt med henne går via styret.

Faktura på festeavgift fra grunneier (var Marie Raak Dahl frem til starten av juni 2017, og er nå Nobil Eiendom AS) kommer med betalingsfrist 15.03 hvert år.

Det ble gjort en reduksjon i festeavgiften i 2013 , og dette er beløpet som er betalt siden.

Festet areal 1947 122 940 m2

Festet areal 2012 120 012 m2

- bruksrett for adkomstvei Knud Øyens vei 9 er på 1 100 m2

Nytt areal 118 912 m2

Festeavgiften ble da kr 349 551 kr