5 apr 2019

2. Prosentfordeling av festeavgift på sameiene

Her finner du hvordan festeavgiften blir fordelt mellom sameiene, samt en forklaring på hvorfor fordelingen er slik.

Fordelingen av festeavgiften har sitt utsprinn i en voldgiftsdom fra 1954. Den finner du under et eget menypunkt som heter "12. Historiske dokumenter".

Festeavgiften fordeles slik: 

  • ØLB I: 8,5 %
  • ØLB II: 10,5 %
  • ØLB III: 31 %
  • ØLB IV: 31 %
  • ØLB V: 8 % 
  • ØLB VI: 11 %

Fordelingen av festeavgiften er gjort slik for at det skal være omtrent samme festeavgift pr seksjon. Som kjent (se info annet sted på hjemmesiden) består hvert sameie av forskjellig antall seksjoner. Det er altså ikke slik at noen sameier "har betalt mest" gjennom årene.