Endret: 19 apr 2019     Opprettet: 27 feb 2018

3. Navn på sameiene tilhørende ØLB og antall seksjoner i sameiet

ØLB I - VI - faktiske navn på sameiene.og antall seksjoner i sameiet

Sameiene i ØLB heter som følger: 

ØLB I - Sameiet Knut Øyens vei 12-24 - består av 14 seksjoner

ØLB II -  Sameiet Knut Øyens vei 13 a-c - består av 18 seksjoner

ØLB III - Øvre Ljan Boligsameie III - består av 48 seksjoner

ØLB IV - Øvre Ljan Boligsameie IV - består av 49 seksjoner

ØLB V - Sameiet Midtåsen 51 - består av 16 seksjoner

ØLB VI - Sameiet Midtåsen 49 - består av 22 seksjoner