Endret: 12 jan 2021     Opprettet: 6 jan 2019

1. Årshjul ØLB

Her finner du et tentativt årshjul for ØLB

Årshjul for styret i ØLB

Tentativt årshjul for ØLB. Punkter kan tilkomme. 

 • Januar:
  • Evt. styremøte
  • Følge opp regnskapsfører om regnskap for foregående år
  • Evt. sette årsmøtedato
  • Fakturere garasjeavgift for inneværende år
 • Februar:
  • Evt. styremøte
  • Sette årsmøtedato (senest)
  • Følge opp regnskapsfører om regnskap fra foregående år
  • Kreve inn festeavgift fra sameiene 15.02
 • Mars:
  • Forberede årsmøte - lage innkalling og alle dokumenter som skal med i årsmøteinnkallingen. Tidligere årsmøteinnkallinger ligger under menypunktet årsmøter. 
  • Faktura på festeavgift forfaller til betaling 15.03
 • April:
  • Evt. avholde årsmøte
  • Evt. styremøte
 • Mai:
  • Evt. avholde årsmøte
  • Evt. styremøte
 • Juni: 
  • Siste mulighet for å avholde årsmøte iht. vedtektene
  • Evt. styremøte
  • Evt. utføre trefelling
 • Juli:
  • Ferieavvikling
 • August:
  • Evt. styremøte
  • Evt. utføre trefelling
 • September: 
  • Evt. styremøte
 • Oktober: 
  • Evt. styremøte
 • November: 
  • Evt. styremøte 
 • Desember: 
  • Evt. styremøte