6 jul 2020

Prosedyre ved tyveri

Her finner du prosedyre for hva du skal gjøre ved evt. tyveri

Styret har i styremøte 29.06.20 fastsatt prosedyre for tyverier og evt. anmeldelse av disse. Du kan se prosedyren nedenfor: 

 

Eiendeler eid av ØLB III:

Ved tyveri av eiendeler som er anskaffet og eid av ØLB III - meld fra til Styret via mail så raskt som mulig etter at tyveriet er oppdaget. Styret melder tyveriet til Politiet. 

 

Eiendeler eid av beboer/seksjonseier eller andre: 

Ved tyveri av dine eiendeler, eiendeler som er gitt til fellesskapet, eller annet må du selv anmelde til Politiet og evt. til ditt forsikringsselskap. Dette gjelder både ved evt. innbrudd og om noe er stålet fra fellesarealene (lagring på loft, under trappen, sykkelrom, etc). 

 

Du kan gjerne varsle ditt hus og Styret via mail, men dette er ikke en del av prosedyren. 

 

Styret i ØLB III

6. juli 2020