13 nov 2019

Økte kostnader ved å bo

Her finner du en artikkel fra Huseierens medlemsblad som forteller noe om hvilke bokostnader som har økt mest.

Det koster å bo, heter det. 

Her finner du en artikkel fra Huseierens medlemsblad Hus og Bolig om dette temaet og hvilke sier av bokostnadene som har økt mes. 

Her er artikkelen

Styret

2019.11.13