27 mar 2019

Om å få folk til å sitte i styret

Link til artikkel om dette fra Huseiernes landsforbund

I lys av årsmøtet 26.03.19 hvor det ble synliggjort at den etter hvert vanlige situasjonen i mange sameier og borettslag - der få eller ingen har lyst til å sitte i styret - også har nådd ØLB III, legger vi ut en artikkel om dette fra Huseiernes landsforbund. 

Artikkelen finner du her. 

Som det fremkommer av artikkelen vil en løsning med eksterne medlemmer koste penger. En slik løsning gir heller ikke den samme nærhet og ansvarlighet hos eierne. 

OBOS har også uttalt at de ikke anbefaler å ha eksterne styreledere/-medlemmer.