19 jun 2019

Grilling på verandaene

Her finner du info om grilling

Styret har i 2018 bestemt at det er mulig å grille på verandaen ved bruk av elektrisk- eller gassgrill. Det er et ønske om at kun gassgrill benyttes. Kullgrill skal ikke benyttes. 

I tillegg oppfordres det sterkt til å ta hensyn til naboene da grilling gir mye røyk og stekeos som kan være sjenerende. 

Enkelte hus har grill utenfor huset, og Styret oppfordre til å benytte slike løsninger - heller enn å grille på verandaen - for å unngå å forstyrre naboene. 

Instrukser fra Brannvesenet må alltid følges. Når det er grillforbud gjelder dette uansett. 

Styret

2019.0619