Endret: 13 aug 2021     Opprettet: 18 jan 2021

OBOS-nøkkel - app

Her finner du informasjon om hvordan du kan åpne oppgangsdøren med en app fra din mobiltelefon

Til seksjonseiere i ØLB III

Styret har valgt å inngå avtale med OBOS med deres nye OBOS-nøkkelsystem. Du finner utfyllende informasjon nedenfor:

Det er nå mulig å knytte seg til OBOS` nye låssystem - OBOS-nøkkel.

HVA ER OBOS-NØKKEL?

OBOS-nøkkel er et låssystem der det installeres en elektronisk nøkkel/døråpner i oppgangsdørene. Den elektroniske døråpneren betjenes med brukerens mobiltelefon via en app som heter "Unloc". Med OBOS-nøkkelen kan du låse deg inn i blokka med mobiltelefonen, og om du ønsker, også inn i din egen leilighet. Sistnevnte krever installasjon i din leilighetsdør. Slik installasjon må seksjonseier selv dekke.

OBOS-nøkkel er frivillig, og de ordinære nøklene som brukes i dag vil fortsatt kunne brukes som vanlig. OBOS-nøkkel er et supplement til nåværende nøkler/låssystem.

Den elektroniske OBOS-nøkkelen er installert i alle oppgangsdører i ØLB III. Så snart du har fått tilgang til OBOS-nøkkelen fra Obos og har lastet ned appen (Unloc) kan du låse deg inn i egen oppgang med mobiltelefonen.

I tillegg til at låssystemet er installert i oppgangsdørene kan det altså installeres i leilighetsdørene. OBOS-nøkkel til egen leilighetsdør er et frivillig supplement til nøklene som brukes i dag.

Du kan enkelt dele OBOS-nøkkelen (evt. også tidsbegrenset) med partner, barn, annen familie eller leieboere eller andre som trenger tilgang (hjemmesykepleie. renhold, etc). Du finner mer om dette og annet i vedlagte informasjon fra Obos. Her finner du også opplysninger om sikkerhet ved bruk av låssystemet.

Det er også mulig å installere OBOS-nøkkel i den tredje ytterdøren i blokkene (kjellerdøren). Dette vil innebære en betydelig kostnad og Styret har valgt ikke å gå videre med det.

HVA KOSTER DET?

Installasjon av OBOS-nøkkel har i en kampanjeperiode vært subsidiert av Obos, som innebærer at installasjon av systemet i oppgangsdørene bare har kostet Sameiet kr 200 pr oppgangsdør. Dette og månedlige kostnader kr 15 pr leilighet, dekkes av Sameiets ordinære budsjett.

Installasjon av OBOS-nøkkel i leilighetsdørene har også vært subsidiert av Obos. Dersom Sameiet bestiller OBOS-nøkkel til tre eller flere leiligheter i samme omgang koster installasjonen kr 2500 pr leilighet. Ved enkeltbestillinger er prisen kr 3400. Kostnad til installasjon av OBOS-nøkkel i leilighetsdør betales av boligeier.

HVA SKJER VIDERE?

Obos vil sende en sms til alle seksjonseiere i ØLB III med link til hvordan man kan komme i gang med sin digitale OBOS-nøkkel. Dette gjelder OBOS-nøkkel til oppgangsdørene.

Som nevnt er det anledning til å bestille installasjon av OBOS-nøkkel til leilighetsdøren. Dette fungerer slik at de som bestiller vil få montert en Danalock V3 på innsiden av døren. Dette er en batteridrevet elektronisk dørlås og normal batterilevetid på en leilighet er opptil 18 måneder avhengig av bruk. Hver eier er selv ansvarlig for å skifte batterier når låsen gir beskjed om dette (varsles ved rødt blinkende led-lys på låsen og et lite batteri ikon i appen).

Etter bestilling vil dere bli kontaktet direkte av en installasjonspartner for å avtale tidspunkt for montering hvor det er viktig at dere selv er til stede.

Prisen for installasjon i leilighetsdør er en engangskostnad på kr 2500 per dør for både låsen og monteringsarbeid, forutsatt at det er minimum 3 bestillinger i boligselskapet. Betaling vil skje direkte mellom bestiller og installasjonspartner.

Dersom du ønsker å bestille OBOS-nøkkel til leilighetsdøren - registrer bestillingen din her: https://nye.obos.no/styre/obos-nokkel/om-obos-nokkel-til-privat-dor/

Frist for bestilling via vedlagt link er: 30.01.20.

Etter denne datoen kan man fortsatt bestille, men man må da enten ta kontakt med OBOS selv eller leverandøren av OBOS-nøkkelen. Legg merke til at det må 3 samtidige bestillinger til (koordinert mht. oppmøte) for å få prisen på 2500 kr.

Ta kontakt om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen

Styret i ØLB III

Vedlegg:

https://www.obos.no/styre/obos-nokkel/for-beboere

Brosjyre

Appguide