Endret: 28 feb 2019     Opprettet: 3 feb 2016

Større vedlikehold og reabilitering - oversikt som står i alle årsmeldingene

Oppdatert oversikt over større vedlikehold og rehabiliteringer

Større vedlikehold og rehabilitering:

2018:

- Skiftet nøkkelsystem i alle husene. Nr 57 er på eget system. Nr 52, 54 og 59 har felles system.

- Montert ekstra lister på utgangsdørene for innbruddsikring.

- Montert utelys ved trappen til nr 57.

- Gjennomført 1-årsbefaring etter oppussingen. Reparert mangler. 

2017

- Fasaderehabilitering (maling, fjerning av bom i puss, mindre reparasjoner av tak/taksten)

- Drenering rundt alle husene (unntak 2 sider som allerede var drenert på nr. 52)

- Lagt taksten på inngangene i nr. 59 for likt uttrykk på alle husene

- Skiftet anboring til nr. 52 og nr. 54

- Maling av vinduer/lister/verandadører der eierne ikke har skiftet til nye vinduer

- Nye kjellervinduer og enkelte nye loftsvinduer

- Nye vinduer i flere leiligheter og maling av gamle vinduer (alt betalt av eierne selv)

- Maling av verandarekkverk

- Ny asfalt ved inngangspartiene i nr. 54, 57 og 59 - grunnet graving for drenering

- Utvidelse og singelbelagt sti mellom veien og nr. 57

2016

- Utskifting av branndører i nr. 54 og nr. 59

- Reparasjon av bærende søyle i nr. 52

- Prosess omkring oppussing av fasader og mulig tak

2015

- Utarbeidelse av vedlikeholdsplan

- Utskifting av branndører i nr. 52 og nr. 57 og 2 dører i nr. 54

- 4 vannmålere montert - 1 pr blokk

- Reparasjon av taklekkasje fra ventilasjonsrør fra søppelsjakt nr. 57 A

2014

- Etablering av hjemmeside for sameiet - www.ovreljanboligsameie3.no

- Tilstandsrapport for bygningene v/OBOS prosjekt

- Reparasjon av taklekkasje ved ventilasjonsrør fra søppelsjakt i nr. 59

2013

- Rehabilitering av bunnledning/kloakkuttrekk i Midtåsen 54

- Avsluttet fremfesteavtalen mellom Øvre Ljan Boligsameie III og Sameiet Midtåsen Garasjelag (10 garasjer i Knud Øyens vei)

- Utskifting av lamper med bevegelsessensor i Midtåsen 59

- Innkjøp av vaskemaskin i Midtåsen 59

- Utskifting lamper i Midtåsen 57 oppgang A

- Utskifting av 2 loftsvinduer i Midtåsen 57

2012

- Utskifting av avløpsledning (kloakk) fra grunnmur til kommunens hovedledning i Midtåsen 52

- fullført dreneringsarbeider i nr. 52

2011

- Montering ny utgangsdør Midtåsen 52B

- Totalrehabilitering av sameiets 24 pipeløp etter pålegg fra Oslo Brann- og Redningsetat (OBRE)

- Utskifting takluker Midtåsen 52, 54 og 59

- Drenering langs husveggene nord og vest i Midtåsen 52

2010

- Maling oppganger og skiftning av gangvinduer og postkasser i Midtåsen 52

- Montert 4 hjørnebeslag Midtåsen 59

- Utskifting loftsvindu syd og maling av loftsvindu nord Midtåsen 59

- Skiftet callinganlegg i Midtåsen 57.

- Oppussing av vaskerom og reparasjon av grunnmur i Midtåsen 54.

2009

- Røykvifter montert nr 52 (2 stk), nr 57A og B (2 stk)

- Nytt røykrør montert i nr 52A Yttervegg

- Reparasjon av ventilasjon i søppelsjakt nr 59B

- Feiing av samtlige piper

- Skifting porttelefon Midtåsen 52 og 59

- Utskifting sikringsskap i vaskeriene i alle fire blokker

- Maling av oppganger samt skifting vinduer og postkasser i nr 54

- Skifting av vinduer i oppgangene nr. 59

- Asfaltering innkjørsel og gårdsplass Midtåsen 52

2008

- Oppgradering nytt digital - Tv - anlegg

- Soilrør spylt i seksjoner og kjeller

- Asfaltering av inngangspartier Midtåsen 54 og 59

- Maling av oppganger i Midtåsen 57, utskifting til nye vinduer (4 stk), armatur og postkasser

- Utskifting av takluker i Midtåsen 57

- Reparasjon av ventilasjon i søppelsjakt Midtåsen 54 og 57

- Papirkontainere flyttet fra husvegger til parkeringsplass ved Midtåsen 59

- Ny søppelordning innført (Renovasjonsetaten)

2007

- Rep grunnmur nr. 57 - maling vaskeri i nr. 57

- Montering av 4 vifter på piper i nr. 54 for å utbedre bedre trekk ved fyring peis.

- Nyanskaffelse og montering av røykvarslere og brannslukningsapparater på loft, kjellere og oppganger i samtlige hus (internkontroll)

- Reparasjon grunnmur Midtåsen 57

2005

- Anskaffet av nytt lekeutstyr og montering iht. gjeldende HMS-forskrifter.

- Anskaffet ny flaggstang og nytt flagg

2004

- Rehabilitering av balkonger og utbedring av grunnmur på nr. 57 og nr. 59

- Ny utebelysning på nr. 52 og nr. 57.

2003

- Soilrør ble spylt på nytt

- Skiftet 16 toppekraner i kjelleren

- Gavlvegger mot syd ble reparert på nytt

2002

- Gavlvegger mot syd ble pusset på nytt

- Soilrør ble spylt og TV-inspisert

- Skiftet vannkraner utendørs på alle blokkene

2001

- De nye parkeringsplassen ble asfaltert og kantstein ble montert

2000

- Bedret tilgjengelighet til pipene etter pålegg fra brannvesenet

- Gratis etablering av 9 nye parkeringsplasser mellom nr. 52 og nr. 54. Overskuddsmasse fra graving av kabelgrøfter for bredbånd.

1999

- Utskifting av avløpsrør i nr. 57 og 59. (Stikkledning fra grunnmur og ut til hovedledning i gata.)

1996

- Kontroll av balkongene og reparasjon av løs betong

1995

- Utskifting av stigeledningene. Utskifting av underfordelinger på individuell basis.

1994

- Ombygging av kabel-TV-nett - Janco. Betalt av sameierne.

1991

- Omlegging av takene inngangspartiene

- Omlegging av takene med ny betongtakstein.

- TV-kontroll av piper

1989

- Nye ytterdører til kjellere

- Installasjon av sentrallåssystem

1988

- Inngangsdører/entredører ble skiftet.

- Porttelefonanlegg montert

1987

- Himling i kjellere ble isolert. (Mineralullmatter opphengt i profilsystem.)

1986

- Loftgulvene ble tilleggsisolert ved innblåsing av isolasjon i hulrom i tilfarergulv.

1985

- Gavlvegger ble tilleggsisolert med et tynnpussystem