Endret: 23 okt 2019     Opprettet: 5 apr 2016

Rapport soilrør - 2016

Ultralydundersøkelse er utført.

Rapporten er overlevert til styret og styret har behandlet denne.

Kort oppsummert er resultatet at rørene er godkjente og det ikke kreves tiltak i nær fremtid. Alle må dog følge med på soilrørene og evt. utvikling av rustbobler og/eller små lekkasjer.

Rapporten viser spesifikke målinger på de konkrete soilrørene og hvilken tykkelse som er målt. Målingene er ikke garantert presise (se illustrasjonsfoto i rapporten) ettersom man ikke kan «se» innsiden på soilrøret. Dog er rørene i så god stand at det ikke behøver å gjøres tiltak nå.

Hvis noe må byttes er det i første omgang bare snakk om å skifte deler av soilrøret og som regel delen som er synlig i kjelleren. Hvis deler av soilrøret må byttes er det Sameiet som betaler.

Hver beboer/sameier må betale for bytte av grenrør og sluk (se ØLB IIIs vedtekter).

Her er hele rapporten:

Rapport_soilrør_2016