Endret: 1 mar 2021     Opprettet: 21 des 2020

Prosedyre for vannrelaterte hendelser/problemer

Her finner du prosedyre for vannrelaterte hendelser eller problemer

Til seksjonseiere og beboere i ØLB III


Med henvisning til de senere tids problemer med lekkasjer og forsikringssaker når det gjelder vann og avløp i ØLB III, har Styret funnet det hensiktsmessig å inngå en avtale med et lokalt rørleggerfirma som skal bistå i alle saker som gjelder rør, lekkasjer, tette sluk etc. Det blir opp til Rørleggertjenesten AS - evt. i samarbeid med forsikringsselskapet og Styret - å definere om en evt. lekkasje, tette rør eller annet er av en slik art at arbeidet i henhold til sameiets vedtekter, jf Eierseksjonsloven, skal dekkes av ØLB III eller av seksjonseier. På denne måten håper Styret at alle saker blir behandlet rettferdig og korrekt, og at alle betaler for det de skal, enten det er sameiet eller seksjonseier.

 

Alle i ØLB III må derfor heretter melde inn evt. problemer til Rørleggertjenesten AS som så rykker ut.  
 
Styret har lagt følgende føringer for/gitt følgende informasjon til Rørleggertjenesten AS:
Alle relevante saker skal utredes på faglig best måte. Seksjonseier og Rørleggertjenesten AS skal dokumentere alle påviste feil og andre forhold som medfører kostnader for seksjonseier(e) og/eller sameiet. Påstander om mulige årsaker eller andre forhold som ikke kan påvises skal ikke legges vekt på.
Styret skal være med på befaring kun om det anses nødvendig. Det er Rørleggertjenesten AS som avgjør om det er nødvendig med Styret til stede.


Kontaktperson i Styret er: May-Britt Heidemann

 

Informasjon om avtalen med Rørleggertjenesten AS: 

Det er inngått avtale om 15 % rabatt på priser for alle tjenestene hos Rørleggertjenesten AS. 

Prisene så slik ut ved inngåelse av kontrakt - august 2020: 

Eksempler på time- og delepriser: 

  • Servicerørlegger: 913 kr  (vanlig pris 1075 kr)
  • Læring: 705 kr (vanlig pris 830 kr)
  • Servicebil: 425 kr (vanlig pris 500 kr)
  • Kamerainspeksjon pr gang: 1000 kr (vanlig pris 1250 kr)
  • Utrykning kveld/helligdag inntil 2 timer: 4887 kr (vanlig pris 5750 kr)
  • Minstepris inntil 1 time: 1785 kr (vanlig pris 2100 kr)
  • Sluttrapport pr oppdrag: 150 kr (vanlig pris 290 kr)

Prisene vil ikke bli oppdatert her, slik at dere må selv forholde dere til at prisene indeksreguleres.