Endret: 11 mar 2019     Opprettet: 14 jun 2016

Vannmåling

Vannmålere er installert i hvert hus. Formålet er å ha oversikt over vannforbruk og spare avgifter vi betaler til Oslo kommune.

Vannmåling ble installert 15.06.2015 etter en vurdering at ØLB III antagelig ville kunne spare kommunale avgifter ved å betale for forbruk, og ikke en flat takst.

Som bakgrunnsinformasjon for ØLB IIIs beslutning visste vi at ØLB IV hadde installert vannmålere og hadde spart kommunale avgifter ved å gjøre det.

Vi vil følge opp forbruket i hvert hus, slik at man har en oversikt over dette.

Faktorer som påvirker forbruk:

- Aldersammensetting blant beboere i huset

- Antall beboere i en leilighet

- Antall "tomme" leiligheter

Risikofaktorer:

- Lekkasjer - NB. Dette er en meget viktig faktor. Selv en liten lekkasje kan føre til meget høye fakturaer for vann. Hvis ditt toalett har rennende vann fra cisternen må du sørge for at dette blir reparert med én gang.

- Høyt egetforbruk uten å tenke på fellesskapet

Tiltak for å redusere vannforbruk:

- Utskifting av "gamle" toaletter til nye toaletter som spyler få liter vann i hver spyling. NB: Et gammelt toalett bruker 12-15 liter vann i hver spyling. Et moderne toalett spyler 3-6 liter vann i hver spyling.

- Ikke la vannet rennet når man pusser tennene.

- Sette en kanne med vann i kjøleskapet slik at man alltid har kaldt vann, og dermed ikke behøver å la vannet renne hver gang man skal ha et kaldt glass vann.

Forbruk pr hus fom. 15.06.2015 til 15.06.2016:

Nr. 52 - 1141 m3 (+ 91,8 % % mer enn nr. 57)

Nr. 54 - 1325 m3 (+ 122,7 % mer enn nr. 57). NB: her har det vært 1 tom leilighet

Nr. 57 - 595 m3 (laves forbruk) - NB: her har det vært 5 tomme leiligheter

Nr. 59 - 777 m3 (+ 30,6 % mer enn nr. 57) NB: her har det vært 1 tom leilighet