Endret: 16 feb 2021     Opprettet: 20 sep 2017

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte for avstemming om tilbud fra Nobil Eiendom AS

Innkallingen ligger som link og kopiert inn i sin helhet.

Her er innkallingen 

 

Innkalling til

ekstraordinært sameiemøte i

Øvre Ljan Boligsameie III – 2017

Styret i Øvre Ljan Boligsameie III kaller inn til ekstraordinært sameiemøte. Møtet finner sted:

Onsdag 20. september 2017

Midtåsenhjemmet

Kl. 1800

Dagsorden:

Konstituering av møtet

Godkjenning av innkallingen

Valg av møteleder

Valg av referent

Valg av 2 sameiere til å underskrive protokoll

Godkjenning av dagsorden

Orientering:

Alle er kjent med at Nobil Eiendom AS har fremmet et tilbud til ØLB III med det de kaller «innløsning» av festetomten, der ØLB III skal «overta» «sin» del av festetomten, mot et kontantverderlag, erstatningsgarasjer og opprettelse av parkeringsplasser, etc. ØLB har holdt tak i prosessen med advokat på ØLBs side, samt kommunikasjon med Nobil. Det er sendt ut informasjonsskriv fra ØLB, redegjørelse fra ØLBs advokat Thomas Andersen og informasjon fra Nobil.

ØLB har fattet vedtak om at det skal avholdes ekstraordinært sameiemøte i hvert sameie for å sikre en god prosess der alle seksjonseierne er blitt hørt og har hatt mulighet til å gi sin stemme. Dette ble også anbefalt av ØLBs advokat.

Avstemmingssak – JA eller NEI til tilbud fra Nobil Eiendom

Det stemmes JA eller NEI til tilbudet som er sendt ut. Seksjonseierne må selv sette seg inn i detaljene i tilbudet.  

Oslo, 12. september 2017

Styret i Øvre Ljan Boligsameie III