19 nov 2018

Røykvarslere og brannslukingsapparater installert nov 2018 - oversikt over hvor de er

Her finner du en oversikt over hvor røykvarslerne og brannslukningsappartene er installert i hvert hus.

Det er installert nye røykvarslere og brannslukningsapparater i alle husene. Her finner du oversikten over hvor de befinner seg. 

Liste over røykvarslere og brannslukningsapparater i ØLB - nov 2018