Endret: 5 okt 2016     Opprettet: 1 jul 2014

HMS og brann - informasjon

HMS og brann – Øvre Ljan Boligsameie III

Brannvarslere i fellesområdene: Vi har installert brannvarslere i fellesområdene. Disse sjekkes hvert år av et eksternt firma.

Brannslukkere i fellesområdene: Det er installert håndholdte brannslukkere på 2 steder i hvert trappehus – hhv. i kjeller og loft. Disse sjekkes også hvert år av et eksternt firma.

Sikringsskap: Hvis brann oppstår spres den lett gjennom kabelføringssluser. Sikringsskap er generelt brannutsatt ettersom det er her det elektriske anlegget ligger. Dører til sikringsskap må derfor til enhver tid holdes lukket.

Utstyr i egen leilighet: Det er lovpålagt å ha brannvarsler og slukkeutstyr i egen leilighet. Styret ber om at alle sikrer at slikt utstyr er på plass og at det er iht. lover og forskrifter. Bytte av batteri bør gjøres jevnlig. Mange gjør dette hvert år på batteribyttedagen 1. desember.

Styret

2014.05.16