Endret: 5 jan 2017     Opprettet: 7 mar 2014

Møteplass ved brann

NB: Ved evt. brann er møteplass ved flaggstangen.

Husk å melde deg til din husprepresentant slik at vi kan sikre oversikt over hvem som evt. mangler og dermed kan gi målrettet informasjon til brannvesenet.