Endret: 5 jan 2017     Opprettet: 29 mar 2016

Ny brannvernforskrift

På årsmøtet 03.03.16 ble det tatt opp et spørsmål om branndører og hvorfor banndører var skiftet ut. Se vedlegg om hvordan Brann- og redningsetaten påpeker avvik og hvis avvik ikke blir rettet, kan pålegg bli ilagt.

Artikkel fra billag til Aftenposten 17.03.16