Endret: 5 okt 2016     Opprettet: 3 jun 2016

Vannskade fra leilighet over?

Hvis du opplever vannlekkasje fra etasjen over deg, gjør som følger:

Kontakt OBOS forsikring iht. prodyre på samme side her på hjemmesidene våre.

Ha klart navn og telefonnummer til den som eier leiligheten vannet kommer fra. Hvis leilighetene leies av andre må du ha navn og telefonnummer til leietaker også.

Ha også en formening om hva problemet er, slik at du kan presentere dette til OBOS forsikring.

Har du forsøkt å ta opp skaden med den som eier leiligheten og du ikke når frem. Send en klage til Styret, så tar Styret tak ved å utforme et formell pålegg om retting av skaden.

Styret