Endret: 24 mai 2017     Opprettet: 2 jul 2014

Info fra styremøte 2014 - 14. mai

Informasjon til alle i ØLB III – info fra styremøte 14. mai. 2014

1. Tilstandsrapport: Denne er nå levert fra OBOS Prosjekt. Styret vil gå gjennom denne på neste styremøte og deretter se på hvilke punkter som skal gjennomføres først, samt legge gjennomføring av flere aktiviteter i neste års budsjett. Rapporten vil bli lagt ut på sameiets hjemmesider – tilgjengelig med innlogging.

2. Trefelling: Det vil bli skrevet en søknad til boliglaget for å felle 1-3 trær i forbindelse med hvert hus. Foreløpig er det ikke bestemt når felling evt. vil kunne skje.

3. HMS: Styret jobber med flere punkter, og mer informasjon vil følge etter hvert.

4. Branndører mellom trappehus og kjeller/loft: Nye dører vil bli bestilt og montert i år. Dette er et av de viktigste punktene i både tilsynsrapporten fra Brann- og redningsetaten og i tilstandsrapporten som er utført av OBOS Prosjekt.

5. Søppelsjakter: Med henvisning til tilsynsbesøk fra Brann- og redningsetaten er dette et anbefalt forbedringspunkt mht. evt. spredning av brann. Vi er i prosess mht. innhenting av pris for arbeid med å sikre disse.

6. El-bil : Lading av el-bil fra fellesstrøm blir løst på samme måte som med vaskestrøm. Dagens el-bileiere lager en logg på hvor mye som er ladet og det blir ført en liste over forbruk, som blir grunnlag for innbetaling til huset der lading har foregått. I tillegg skal styret jobbe med hvordan det evt. skal kunne finansieres og etableres ladeplass for el-bil.

7. Innspill fra beboere : Det er kommet to skriv som tas opp på neste styremøte.

Styret

2014.05.19