27 feb 2018

Informasjon om forventet økning i kommunale kostnader i nær fremtid

Artikkel fra Huseiernes Landsforbud

Pga etterslep med vedlikehold på vann- og avløpsnettet forventes de kommunale utgiftene å øke med 4 % mer enn prisvekst de kommende årene. Se artikkel fra Huseiernes landsforbund her