Endret: 16 feb 2017     Opprettet: 5 apr 2016

Infoskriv etter styremøte 08.03.16

Infoskriv etter styremøte 08.03.16 – Øvre Ljan boligsameie III

Soilrør: Det er vedtatt å bestille en ultralydundersøkelse av soilrørene for å sjekke den faktiske tilstanden på rørene. Undersøkelsen utføres av Teknologisk Institutt.

Maling av blokkene: Det er mottatt flere tilbud, og tilbudene avviker noe. Det må jobbes mer med å få sammenlignbare tilbud. Tilbudene vil bli satt opp mot hverandre i et vektet modell som er utarbeidet av Arvid Slåtten. Tilbudene og valgt leverandør er tenkt lagt frem på ekstraordinært årsmøte som er satt til 14.06.16.

Etablering av ladestasjoner for elbil: Lading av elbiler har vært oppe tidligere. Å kunne lade elbiler er et tilbud som vil kunne være attraktiv for dagens beboere og evt. nye beboere ved salg av leiligheter. I forbindelse med riggplassen i Åsdalsveien er det foreslått å ha elbilladestasjoner på denne plassen etter avvikling av riggplassen. Det vurderes også om det er mulig å ha ladestasjoner nærmere blokkene, da det antas å være mer attraktivt. I den forbindelse vurderer ØLB om inntekter fra riggplassen, bruk av «gevinst» fra riggplassen og penger ØLB har på bok kan brukes på etablering av ladestasjoner. Oslo kommune gir også tilskudd til etablering av ladestasjoner under visse forutsetninger, der en av disse er at plassene blir reservert for elbiler.

ØLB har fått tilbud på det elektriske arbeidet. Sameiene må avklare om man ønsker ladestasjoner og hvor disse kan være. Det billigste med tanke på elektriske arbeider er å legge slike plasser tett opptil trafoen (fra trafoen og nedover). Husene har ikke nok strømkapasitet til at man kan koble opp til hvert hus, så oppkobling til trafo er eneste mulighet slik det er i dag. Hvis man legger opp til ladestasjoner i tilknytning til trafoen vil en del av dagens parkeringsplasser for vanlige biler forsvinne, ettersom tilskudd fra Oslo kommune fordrer at plassene reserveres elbiler. Det vil da være behov for opparbeidelse av flere parkeringsplasser. Hvert hus må avklare hvor slike evt. kan plasseres.

Betongsprekk i nr. 52: Nr. 52 følger opp. Sprekken skal repareres.

Maur i kjelleren i nr. 57 : Det er observert maur i kjelleren i nr. 57. Nr. 57 følger opp.

Måking og strøing: Det har vært noe misnøye med strøing i år. Styret ser på tilbud fra mulig ny leverandør.

Hundelufting: Nr. 57 er misfornøyd med mye hundelufting rundt huset og tett opptil vinduer og verandaer. Mye hundemøkk blir heller ikke plukket opp. Nr. 57 ønsker å sette opp et skilt.

Garasje i Knut Øyens vei: Garasjen i Knut Øyens vei som står på vår festegrunn, er en sak som har gått over flere år der vi har fått gratis advokatbistand. Med hjemmel i Eierseksjonsloven og oppfølging overfor eier av garasjen vil det nå bli iverksatt tiltak for riving av garasjen.

Styremøter fremover: 04.04, 03.05, 06.06, 29.08. Ekstraordinært årsmøte 14.06. Her skal det stemmes over oppussing (maling av husene og evt. soilrør) og evt. økning av månedlig felleskostnad.

Felling av trær i Sameie VI: Sameie IV skal felle 7 bartrær. De betaler selvfølgelig selv for fellingen. ØLB III har gitt sin tilslutning.

Trefelling ved nr 52: Nr. 52 ønsker å felle noen trær. Det er ikke budsjettert med slik trefelling, men nr. 52 ønsker å bruke av de 5000 kr som er til disposisjon for hvert hus. Styret har sendt søknad til ØLB.

Beslag på vindskiene: Noen beslag er falt av. Saken følges opp.

Maling av vinduer: Det er en del vinduer som er dårlig vedlikeholdt. Styret minner om at vinduer og vedlikehold av disse er den respektive eiers ansvar. Ref. vedtektene.

Bestilling av nye inngangsdører til leilighetene: Det er kun noen få som har benyttet seg av tilbudet.

Lekkasje i taket på nr. 52: Det er en lekkasje i taket i nr. 52. Nr. 52 følger opp.

Styret

2016.03.29