Endret: 14 feb 2018     Opprettet: 18 mar 2015

Infoskriv etter styremøte 17.02.15

1. Skriv om støy:

Desember mottok alle beboere et skriv om støy. Skrivet er blitt delt ut to ganger til noen, mens andre bare har mottatt dette én gang. Styret er usikre på hvordan det har skjedd, men beklager at skrivet, som skulle deles ut etter styremøtet i oktober, også/kun ble delt ut i desember. Beboer som i januar har delt ut et skriv til alle i ØLB III, har fått svar direkte.

2. Lekkasje fra taket i nr. 57:

Det er en lekkasje fra taket i nr. 57. Styret har iverksatt reparasjon.

3. Branndører – oppfølging:

Vi viser til tidligere informasjon. Dørene blir installert fom. uke 11.

4. Spørsmål fra en beboer mht. støy ved oppussing:

Som tidligere informert om kan støy være et problem. I forbindelse med oppussing vil det ofte være mer støy enn vanlig og over en noe lengre periode. Det er beboers rett til å kunne pusse opp, men det skal tas hensyn etter husordensreglene.

5. Styrerepresentanter og vedtekter:

I vedtektene er det definert at hvert hus skal ha sin styrerepresentant og personlige vara. I og med utviklingen spesielt i ØLB III med mange eldre beboere, og generelt i samfunnet der det er vanskelig å få folk til å prioritere tid til å sitte i boligstyrer, oppstår det en del en del problemer med å få et fulltallig styre. Dette er en sak vi bør diskutere og som evt. må opp på et årsmøte. Samme problemstilling har vært opp på flere årsmøter, men det har da ikke blitt vedtatt endringer i vedtektene. Styret ser på muligheten for å fremme et forslag til endring i vedtektene til neste årsmøte.

Styret

2015.02.19