Endret: 16 feb 2017     Opprettet: 9 mar 2016

Infoskriv etter styremøte 19.01.16 og 15.02.16 – Øvre Ljan boligsameie III

Budsjett for 2016: Budsjett er satt opp med et lite overskudd. Utover de faste postene er det budsjetter med bytte av branndører, retting av vanntrykk i nr. 54, reparasjon av ytterdør i nr. 54, samt noen mindre oppgaver.

Branndørbytte: I 2015 ble branndører byttet i nr. 52 og nr. 57. I år blir branndørene byttet i nr. 54 og nr. 59. Dette er iht. budsjett og andre planer. Arbeidet blir antagelig igangsatt en gang i mars. Det vil bli gitt varsel ca. 1 uke i forveien.

Vanntrykk i nr. 54: Vanntrykket i nr. 54 varierer noe. Styret har kommunisert med kommunen (Vann- og avløpsetaten) og trykket i det kommunale nettet er meget godt (10 bar). Styret har konferert med eksperter på området, og det ser ut til at overgangen mellom kommunal ledning over til ØLB IIIs ledning kan være delvis tett/tilgrodd. Retting av dette vil kreve noe graving. Arbeidet blir igangsatt straks tælen i jorden har gått.

Vedlikehold og oppussing av husene: Det er mye snakk om oppussing for tiden. Styret vil legge frem et forslag til maling av husene på årsmøtet. Forslaget vil kreve en økning i felleskostnaden hver enkelt betaler hver måned.

Innspill fra beboer: Det er mottatt et brev fra en beboer som har fått svar direkte iht. etablert prosedyre.

Inngangsdør til leiligheten: Det er delt ut et tilbud til alle beboer med mulighet om å bestille ny dør til leiligheten. Bestilling må formidles til husrepresentant eller styreleder innen 03.03.16

Ytterdørene til husene: Det er noe problemer i vinterhalvåret med enkelte ytterdører. Styret vurderer oppussing av dørene som har en akutt behov.

Akutte problemer med hus/dører etc: Vennligst ta kontakt med din husrepresentant som så formidler til styret. Det kan være vi har kompetanse i styret eller hos noen beboere som gjør at vi kan få løst saker uten for store kostnader for sameiet.

Soilrør: Styret jobber med en mulig kartlegging av tilstanden til soilrørene.

Avgift for fryser tilkoblet fellesstrøm: Avgiften har i lang tid vært 400 kr. Oslo kommune estimerer nå at en fyser trekker strøm for litt under 600 kr. Styret har besluttet å sette opp avgiften til 600 kr fom. 2016. Innkreving for 2015 som foregår nå/evt. er utført vil ha tidligere avgift på 400 kr. Innkreving for 2016 (i 2017) vil da ha en avgift på 600 kr.

Styret

2016.02.16