Endret: 16 feb 2017     Opprettet: 9 jun 2016

Infoskriv fra styremøte – 03.05.16

Oppfølging av flere henvendelse fra beboere til Styret: Henvendelser blir fulgt opp.

Oppussing/maling av fasadene: Det er avtalt møte med enkelte mulige leverandører av prosjektlederansvaret.

Etablering av elbil-ladestasjoner: Oslo kommune har avklart at etablering av disse ikke er søknadspliktig. Se tilbakemelding på denne linken http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201602429 . Du kan også søke på saksnummer 201602429 for å se innsendt brev og svar.

Utover dette er saken fortsatt ikke avgjort i ØLB, men vil bli fremmet igjen på førstkommende styremøte i ØLB.

Blikkbeslag på nr. 52: Dette er reparert.

Betongskade i bærende søyle i nr. 52: Det er sendt bilder av skaden til Mulitconsult, Dr. tekch. Kr. Apeland og Selvaag gruppen. Avklaring følges opp. Arbeid settes i gang så snart det er mulig.

Skadedyr: En beboer har problemer med maur. Hvis dette skjer hos andre – ta kontakt med OBOS forsikring. NB: Husk at beboere må betale egenandel på bruk av Sameiets forsikring.

Branndører: Dørene er kommet og arbeidet er i gang.

Ekstraordinært årsmøte med fokus på vedlikehold: Styret har bestemt å utsette møtet da man trenger mer til å forberede det som skal legges frem. Ny dato er 6 september. Dette har vært lagt ut på hjemmesiden vår siden 20.05.16.

Container: I år forsøkte vi å plassere containeren et annet sted enn den har stått de fleste årene. Dette for å spre belastningen med å ha containeren nær seg. I år ble det lastet inn mye oppussingsmaterialer. Containeren er ikke tiltenkt slik, og man diskuterte om det egentlig er behov for container. Foreløpig legger styret opp til at det ikke bestilles container til neste år.

Årsmøte I ØLB: Flere mente årsmøtet var ustrukturert og vanskelig å følge hva man stemte på og hvilke vedtak som ble fattet. Protokoll fra årsmøtet blir lagt ut på vår hjemmeside straks den er tilgjengelig.

Søppelbrønner: Dette er fremtiden mht. søppel og søppelgjenvinning. Vi skal forsøke å få til et samarbeid om dette med de andre sameiene i ØLB.

Styret

2016.06.08