Endret: 16 feb 2017     Opprettet: 9 jun 2016

Infoskriv fra styremøte 21.04.16 – vedlikeholdsmøte

Det ble avholdt styremøte som kun dreide seg om vedlikehold. Styret har henvendt seg til 4 aktører og mottatt 3 skriftlige svar – fra hhv. Selvaag Gruppen, OBOS prosjekt og Multikonsult. 2 representanter fra styret, samt en annen intern ressurs, har hatt møte med Selvaag Gruppen for å avklare mulig samarbeid og deres arbeidsprosess. I utgangspunktet var det fasadene som var oppe til vurdering. I ettertid har man fått opplysninger om hvilke type taksten som er brukt (betong), og disse har en begrenset levetid. Det er i senere år blitt utført arbeid med rehabilitering av pipene, noe som kan ha ført til sviktende punkter på taket. En vurdering av takets tilstand er dermed naturlig og vil antagelig bli tatt med i en vurdering fra en valgt samarbeidspartner.

Nr. 52 har oppdaget at en bærende søyle har korrodering i jernet og betongen faller av i større biter.

Styret følger opp sakene og holder fremdrift i prosessen.

Styret

2016.06.08