27 apr 2018

Infoskriv fra Styret – etter styremøte 13.03.18

Kort oppsummering av hva styret har jobbet med i styremøtet 13.mars

Infoskriv fra Styret – etter styremøte 13.03.18

 

Styret har hatt konstituerende styremøte. Oppgaver er fordelt.

Saker som er diskutert er:

  • Hvordan informere nr. 52 i og med at nr. 52 ikke har en styrerepresentant
  • Maling av vinduer i nr. 52: Saken følges opp overfor Selvaag. Endelig sum som blir fakturert er ikke oversendt til tross for purring og oversittelse av frister. Styret diskuterer løsninger for hvordan en evt. faktura skal håndteres.
  • Sluttfaktura fra Selvaag følges opp.
  • Speilvendt vindu i nr. 52: Saken håndteres og ser ut til å ta lengre tid enn det som er forespeilet styret i januar og februar.
  • Valg av representant til ØLB: Vibeke Midgaard ble valgt til å fortsette.
  • Innhenting av priser fra mulige nye leverandører av vaktmestertjenester
  • Garasjen i Knut Øyens vei følges opp.
  • Garasjeavgift for garasjene i Knut Øyens vei (terrassehuset) følges opp.
  • Ekstern vurdering av Styrets jobb under oppussingen og det fagmessige arbeidet: På beboermøtet etter årsmøtet kom det innspill at man burde bruke ekstern hjelp til å vurdere Selvaags jobb, styrets jobb og det fagmessige arbeidet. Styret mente det var vanskelig å prioritere penger til dette nå.

 

Styret

2018.03.12