Endret: 16 feb 2017     Opprettet: 3 jul 2015

Infoskriv fra styret - juni 2015

E-post: ovreljan3@styrerommet.net

Du finner INFOSKRIV FOR JUNI HER (pdf)

INSTALLERING AV VANNMÅLERE

Vannmålere ble installert i alle fire blokker i uke 25. Dette betyr at vi i boligsameiet kommer i fortsettelsen å betale for den mengde vann vi bruker når vi før betalte en fast avgift. Nå blir det ekstra viktig å ikke sløse med vannet. Det er f.eks. veldig viktig å sjekke at de ikke er kraner som drypper og toalettcisterner som renner. En toalett som sildrer uavbrutt året rundt kan utgjøre 400 m³ med vann i året(*). Det utgjør en kostnad på rundt 12 000 kroner som rinner rett ned i avløpet.

TETTE SLUK

Styret har bestemt å ikke gjøre en ny rensing av stikkledninger og bunnledninger denne gangen, men påminner igjen om at hver seksjonseier er selv ansvarlig for vedlikehold av egen leilighet. For å forebygge skade er det meget viktig at sluk renses jevnlig. Det er også veldig viktig at man ikke heller smeltet fett i vasken fordi fett fra matlagingen som skyldes ned i avløpsrørene resulterer etter hvert i at rørene begynner å tette seg. En indikasjon på at sluk burde renses er når man ser at vannet begynner å renne saktere ut. Styret vil sende ut et eget skriv senere, vedrørende vedlikehold av sluk og vannlåser.

LANGSIKTIG VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BOLIGSAMEIET

Styret jobber med å lage en langsiktig vedlikeholdsplan for boligsameiet. I planen defineres det hvilke vedlikeholdsoppgaver som foreligger i dag og hvilke som er forutsigbare. Den langsiktige vedlikeholdsplanen kommer å ferdigstilles i høst/vinter. Det jobbes også med såkalt «årshjul» med de faste årlige vedlikeholds aktivitetene som alltid må utføres. Årshjulet blir lagt ut på boligsameiets nettside når det er ferdig.

TAKRENNER

Med bruk av lift ble tilstand på takrenner sjekket nylig. Rennene så rene ut der man kom til med liften. Vestsiden av 54, 57, 59 ble ikke sjekket pga. fremkommelighet men der er det trolig rent fordi det ikke er trær akkurat i nærheten.

Neste møte hos boligsameiets styre er 18. august, kl. 18.

Oslo, 17. juni 2015, styret for Øvre Ljan boliglag III