Endret: 14 feb 2018     Opprettet: 24 nov 2015

Infoskriv fra Styret - november 2015

Saker som styret har jobbet med i perioden juli-november 2015. Det har i perioden blitt avholdt 4 styremøter.

Generelt: I denne perioden har styreleder Elin Bjørk Heidardottir trukket seg fra sitt verv i styret. Nytt styremedlem fra Midtåsen 52 er Arvid Slåtten. Ny styreleder er Jarle Oddvang.

Generelt: På bakgrunn av styreleders avgang ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 12.oktober. Styret organiserte gjennomførelsen av denne.

Henvendelser fra beboerne: Styret har behandlet flere henvendelser/brev som har kommet fra forskjellige beboere. Alt i fra vannlekkasjer til nabotvister.

Budsjettmøte: Vanligvis holder styret budsjettmøte medio september, slik at budsjettet ferdigstilles til oktober. Arbeidet ble noe forsinket i år, og budsjettmøte ble holdt i begynnelsen av november. Budsjettet vil som vanlig bli presentert på årsmøtet.

Vedlikeholdsplan: Styret har utarbeidet en langsiktig vedlikeholdsplan. Denne er i bevegelse kontinuerlig. I perioden har det blitt hentet inn anbud på å skifte takstein i Midtåsen 52 og elektrikerarbeid i kjelleren i nr. 54. I nr. 54 er det påvist fukt i kjelleren, og det skal settes inn en avfukter. I den forbindelse må det kobles opp et strømuttak til denne.

Mandat for boligbyggelaget: Styret har utarbeidet et mandat for sameiets representant til boliglaget. Styret har et ønske om at informasjonen mellom sameiet og boliglaget skal få en bedre flyt, slik at nyttig og viktig informasjon ikke stopper opp.

Oppgradering av turmulighetene i Midtåsen: Boliglaget har et ønske om å ruste opp stien som går fra Midtåsen og ned til garasjene i Åsdalsveien, slik at den skal være enklere å bruke også på vinterstid. De ønsker og sette opp rekkverk og en benk i forbindelse med dette. Styret i ØLBIII har gitt en positivt tilbakemelding på dette.

Serviceavtale hos firma som jobber med bekjempelse av skadedyr: Styret har hentet inn informasjon og pris fra et firma som kan utføre en kontinuerlig oppfølging ved bekjempelse av skadedyr.

Ny avtale med Get: Boliglaget har vært i forhandlinger med Get. Og fått til en gunstig avtale for alle fire sameiene. ØLBIII er også med på den nye avtalen.

Vannmålere: Vannmålerne blir lest av jevnlig.

Hjemmesiden: Det blir lagt ut informasjon på hjemmesiden vår, og styret oppfordrer alle til å logge seg inn for å ta en titt. Her finnes også budsjettene for sameiet. Vi minner om hvordan dere kan logge dere inn på hjemmesiden:

Hjemmeside: www.ovreljanboligsameie3.no

Loggin: ovreljan3@outlook.com

Passord: midtaasen_2014 (NB: tegnet _ må være med)

Vi tar gjerne imot innspill til informasjon som dere ønsker skal ligge tilgjengelig på hjemmesiden. Send da mail til webredaktør Vibeke på mail vmidga(aT)online.no

Husk også at noe informasjon ligger tilgjengelig for hele verden – dvs. uten innlogging – men hvis du vi ha informasjon som er ment kun å være tilgjengelig for beboere i ØLB III, må du logge deg inn. Din styrerepresentant kan være behjelpelig med å vise deg hvordan innlogging gjøres, skulle du synes dette er vanskelig.

Neste styremøte er i begynnelsen av Januar 2016