Endret: 27 feb 2018     Opprettet: 14 feb 2018

Infoskriv juni 2017

Infoskriv fra Styret i ØLB III - våren 2017

Denne våren har mye av styrearbeidet dreid seg om fasaderehabilitering og drenering. I følge planen skal vi bli ferdige til 22/6, men vi antar at det blir ca. 2 ukers forsinkelse.

Fargen på midtåsen 52, 54 og 57 ble veldig fin, synes vi.

Vinduene og balkongdørene på alle blokkene som trengte maling er også blitt malt.  Maling av vinduene er blitt skilt i 3 priser, dette blir fakturert hver enkelt seksjon.  

Prisene er som følger:

  • Maling av vindu: 862,50 inkl. mva.
  • Maling av balkongdører: 1297,37 inkl. mva.
  • Maling av list rundt vindu: 431,25 inkl. mva.

Styret gikk befaring med Selvaag og skrev lister over hvilke vinduer og verandadører som skulle males på hver leilighet. Nesten alle vinduene til alle leilighetene trengte litt maling. Der vinduene var byttet nylig, trengte listene som var brukt rundt vinduene å males. Hver enkelt seksjonseier blir sendt regning på sine vinduer/lister som har blitt malt, som nevnt over. Loftsvinduer og kjellervinduer vil bli byttet når disse kommer fra fabrikk i juni.

Lånerammen blir brukt fullt ut. I tillegg ligger vi an til å gå over budsjett med ca. 700 000kr. Hvis vi går over budsjett, kommer vi til å ta det av årets driftsbudsjett, samt bruke av midlene vi har på konto. Styret anbefaler deretter at vi satser på å bygge opp egenkapital igjen på de neste årene, ved å ha stramme budsjetter.  

De store postene for tillegg – som gjør at vi går over budsjett – er:

  • Bytte av kjellervinduer.
  • Male under takutstikkene på alle blokkene.
  • Boring under det ene inngangspartiet i nr. 59 for å få dreneringen forbi inngangspartiet.

IN-ordningen:

IN-ordning faktura blir sendt ut til de som har valgt å takke ja. Beløpet vil bli på ca 185.000kr. Denne vil tre i kraft i månedskiftet juli/august. Er det noen som fortsatt ønsker å delta i IN-ordning og ikke har akseptert tilbudet/endret mening, så må de kontakte forretningsfører. Dette kan også gjøres 1 gang pr. år fra år 1.

Vi har ikke fått info fra Obos om hva den nye husleien vil bli for de som ikke velger å inngå IN avtale. Dette skyldes at vi ikke kan vite dette før lånet er endelig innbetalt og OBOS da kan fordele resten av fellesutgiftene på alle, og dermed få en sum som blir den nye fellesutgiften. De som innfrir lånet vil få en redusert månedlig kostnad som tilsvarer kapitalkostnaden på lånet vi haddet frem til nå. Den nye felleskostnaden vil ha 1 2, eller 3 linjer. En linje med reelle felleskostnader og opp til 2 linjer med kapitalkostnade knyttet til lån knyttet til din seksjon. Innløsning må være på konto innen 20.august. Ny fellesutgift blir gjeldende fom. 1.september. OBOS kommer til å sende ut et eget brev om dette så snart de har detaljer om datoer, konkrete beløp, etc.

Adressen til hjemmesiden vår er: www.ovreljanboligsameie3.no

Mvh Styret.

2017.06.13