4 jun 2018

Infoskriv ØLB III – etter styremøte 22.05.18

Kort oppsummering av hva styret har jobbet med på styremøtet 22.05.18

Infoskriv ØLB III – etter styremøte 22.05.18

Grilling på balkongen: Styret har fått innspill på at noen opplever det som plagsomt at det grilles på balkongen. ØLB III har intet forbud mot grilling, men det oppfordres til å ta hensyn. I tillegg oppfordrer styret til at nedenstående brannvettregler følges. Styret ønsker også at det kun benyttes elektrisk grill hvis grilling skal forekomme. Skulle noen mene at grilling ikke bør forekomme på balkongen, må dette fremmes som forslag til årsmøtet. Et slikt innspill vil være en vedtektsendring og vil dermed kreve 2/3 flertall.

Røyking på balkongen: Røyking på balkongen er ikke ulovlig. Det oppfordres til å ta hensyn til naboene. Styret er klar over at mange allerede tar hensyn.

Kunstgress/treheller/balkongteppe, etc: Selvaag Prosjekt har advart mot å ha slike løsninger på balkongene da det vil kunne samle vann som kan ødelegge betongen på balkongen. Styret ønsker ikke å ha en mening om dette. Det er også slik at mange allerede har forskjellige løsninger på balkongen. Det er dermed opp til hver eier å bestemme hva man evt. vil ha på balkongen av slike løsninger.

Økonomi: Styret følger nøye med på økonomien i sameiet. Det er fortsatt dårlig likviditet.

Grillvett regler fra Norsk brannvernforening:

  • På balkong skal man aldri bruke kullgrill på grunn av stor fare for brannspredning. Elektrisk grill og gassgrill er tryggere alternativer fordi man i større grad kan kontrollere varmen. 
  • Sørg for at grillen står stødig og i god avstand fra brennbart materiale. Det forutsettes også at balkongen har god utlufting langs gulv og tak uten noen form for innglassing, slik at røyk og eventuell lekket gass raskt luftes ut (røyken er lettere enn luft og stiger, mens propangassen er tyngre enn luft og synker).
  • Hold grillen under oppsikt hele tiden mens den er varm. Pass på at røyk fra grillen ikke sjenerer naboer.
  • Merk at borettslag og sameier ofte har egne husordensregler som må følges.

Flere grillvettregler fra Norsk brannvernforening finner du her .

Styret 2018.05.22