Endret: 16 feb 2017     Opprettet: 8 jun 2016

Infoskriv Øvre Ljan Boliglag III – styremøte 09.05.16 – vedlikeholdsmøte

Oppussing fasader alle blokkene

09.05.16 ble det avholdt styremøte om fremtidig vedlikehold som det er varslet om tidligere – oppussing av fasader. Det er også oppe til vurdering om takene skal rehabiliteres på samme tidspunkt, ettersom man har stilas oppe. Styret har i alt hatt 2 møter om vedlikehold, der man har møtt 2 entreprenører/rådgivere. Det er innhentet tilbud fra 5 entreprenører som inkluderer OBOS prosjekt, Dr. techn. Kristoffer Apeland, Selvaag Gruppen AS, Multiconsult og en til. Det er i tillegg spurt om tilbud fra enda flere entreprenører, men mange har ikke hatt anledning til å ta på seg flere oppdrag og har dermed ikke villet gi tilbud.

Styret er av den mening at det er hensiktsmessig og sikrest å betale for en prosjektleder som holder tak i hele prosessen, sikrer at arbeidet som skal utføres er korrekt spesifisert, konkurranseutsetter anbudsprosessen, står ansvarlig for gjennomføring av selve arbeidet og ansvarlig for garantier i ettertid. Både fasader og tak vil bli vurdert. Vi vil få en anbefaling om hva som vil måtte gjøres og et tidsperspektiv.

Styret mener at fasadene bør pusses opp, noe som støttes i nylige takster av leiligheter som er lagt ut for salg, der takstmennene har trukket mellom 250 000- 300 000 kr for manglende ytre vedlikehold.

Styret har vektlagt erfaring, kompetanse og prosess hos entreprenørene for valg av firma.

Som prosjektstyrer er valgt: Selvaag Prosjekt AS – www.selvaaggruppen.no

Styret vil forsøke å få til forskjellige finansieringsløsninger for oppussing. Løsningene vil bli lagt frem på et senere tidspunkt. For å gi Selvaag Prosjekt mer tid til å sikre en god prosess er det tidligere annonserte ekstraordinære årsmøtet for avstemming over vedlikehold skjøvet til september (antagelig). Dato vil bli fastsatt senere. Hjemmesiden vår er oppdatert om dette.

Bærende søyle i nr. 52.

Det er avdekket en bærende søyle i nr. 52 der betongen er sprukket opp og armeringen nesten er rustet bort. Dette dreier seg antagelig om innsig av vann. Skaden må repareres og det vil bli gjort i år. Man antar også at dette innebærer dreninger av sydsiden på nr. 52. Styret har engasjert firmaet Dr. techn. Kristoffer Apeland AS til å gjøre jobben. – www.kapeland.no

Styret

2016.05.10