Endret: 5 okt 2016     Opprettet: 12 mai 2016

Historisk oversikt over oppussingsarbeider, gjeld og husleie

Historisk oversikt over oppussingsarbeider, sameiets gjeld og husleie. Informasjonen er samlet inn av Jan Ulleberg.

Her er dokumentet.

Øvre Ljan Boligsameie III

Diverse opplysninger om vedlikehold, hendelser m.m.

2015

Husleie kr 3.010.

Gjeld kr 2.813.928.

Utarbeidelse av vedlikeholdsplan.

Utskifting av 14 branndører og 2 dører til søppelrom i Midtåsen 52 og 57, kr ???

Utskifting av 2 branndører til loft i Midtåsen 59, kr ???

4 vannmålere montert i kjellerne, kr ???

Reparasjon av taklekkasje ved ventilasjonsrør fra søppelsjakt i Midtåsen 57 A, kr 70.000????

2014

Husleie kr 3.010.

Gjeld kr 2.931.468.

Etablering av ny hjemmeside for sameiet.

OBOS Prosjekt utarbeidet tilstandsrapport for bygningene i sameiet. Kostnad kr 30.000.

Reparasjon av taklekkasje ved ventilasjonsrør fra søppelsjakt i Midtåsen 59 A, kr ????

2013

Husleie kr 3.010.

Gjeld kr 3.037.903.

Rehabilitering med ”strømpe” av bunnledning/avløp i Midtåsen 54 til stakekum i gammel septikkktank , ca. kr 196.000.

Utskifting av lamper med bevegelsessensor i Midtåsen 59.

Innkjøp av vaskemaskin i Midtåsen 59.

Utskifting lamper i oppgang Midtåsen 57 A

Utskifting av 2 loftsvinduer i Midtåsen 57.

2012

Husleie kr 3.010.

Gjeld kr 3.139.433.

Utskifting av avløpsledning fra grunnmur til hovedledning i Midtåsen 52, kr ?????.

Fullført dreneringsarbeider Midtåsen 52.

2011

Husleie kr 2.508.

Gjeld kr 3.236.032.

Sameiet har overtatt leieforholdene fra ØLB for 12 garasjer ved Knud Øyens vei 9. Garasjene står på sameiets grunn.

Ny inngangsdør Midtåsen 52 B, ca. kr 40.000.

Total rehabilitering av sameiets 24 pipeløp etter pålegg fra Oslo Brann- og Redningsetat, kr 1.590.590.

Utskifting av takluker Midtåsen 52, 54 og 59, ca. kr 60.000.

Drenering langs husveggene nord og vest i Midtåsen 52, ca. kr 200.000.

2010

Husleie kr 2.508.

Gjeld kr 1.409.853.

Maling av oppganger i Midtåsen 52, kr 73.000. 4 nye vinduer og postkasser, ca. kr 65.000.

Montert 4 hjørnebeslag vegger Midtåsen 59, ca. kr 15.000.

Nytt loftsvindu syd og maling av loftsvindu nord Midtåsen 59, ca. kr 12.000.

Skiftet callinganlegg i Midtåsen 57, ca. kr 15.000.

Oppussing av vaskerom og reparasjon av grunnmur i Midtåsen 54, ca. kr 20.000

2009

Husleie kr 2.508.

Gjeld kr 1.477.676.

4 vinddrevne røykvifter montert på piper i Midtåsen 52 og 57 A.

Nytt stål røykrør montert mot nord i Midtåsen 52 A.

Reparasjon av ventilasjonsrør over tak søppelsjakt Midtåsen 59 B.

Skifting av callinganlegg i Midtåsen 52 og 59

Utskifting av sikringsskap i vaskerom i alle 4 blokker.

Maling av oppganger, 4 nye vinduer og postkasser i Midtåsen 54, kr 151.851

4 nye vinduer i oppgangene Midtåsen 59, kr 47.600

Asfaltering av innkjørsel og gangvei Midtåsen 52, kr 125.000.

2008

Husleie kr 2.508.

Gjeld kr 1.573.022.

Spyling av soilrør.

Asfaltering av inngangspartier Midtåsen 54 og 59, kr 120.022.

Maling av oppganger i Midtåsen 57, 4 nye vinduer, armatur og postkasser. Kostnad kr 136.060.

Utskifting av takluker i Midtåsen 57.

Reparasjon av ventilasjonsrør over søppelsjakt Midtåsen 54 og 57.

Papircontainere ble flyttet fra husvegger til parkeringsplass ved Midtåsen 59. Ikke Midtåsen 52.

Ny søppelordning ble innført.

Get oppgraderte til nytt digitalt TV- og bredbåndsnett.

2007

Husleie kr 2.508.

Gjeld kr 1.696.351.

Reparasjon av grunnmur og maling av vaskerom Midtåsen 57.

4 vindrevne røykvifter montert på piper i Midtåsen 54. Som forsøk på å forbedre trekken ved fyring.

Montering av nye røykvarslere og brannslukningsapparater på loft, kjellere og oppganger i alle blokker, kr 33.174.

Trefelling av ca. 40 trær på vestsiden av Midtåsen 54,

2006

Husleie kr 2.300.

Gjeld kr 1.820.722.

Maling vaskerom Midtåsen 52.

Skiftet callinganlegg i Midtåsen 54.

2005

Husleie kr 1.995.

Gjeld kr 1.948.452.

Montert ny stor huske på østsiden av Midtåsen 57.

Montert ny flaggstang.

2004

Husleie kr 1.900.

Gjeld kr 321.295.

Rehabilitering av balkonger, utbedring av grunnmurer Midtåsen 57 og 59. Total kostnad kr 2.006.428.

Ny utebelysning Midtåsen 52 og 57.

2003

Husleie kr 1.805.

Gjeld kr 404.390.

Gavlvegger mot syd ble reparert på nytt.

Soilrør ble spylt og TV-inspisert

Skiftet 16 stoppekraner i alle kjellere.

2002

Husleie kr 1.610.

Gjeld kr 570.730.

Reparasjon lekkasje tak Midtåsen 57.

Skiftet vannkraner utendørs alle blokker.

Rensing av soilrør, kr 72.912.

Oppussing av sydgavler Midtåsen 54 og 59, kr 252.960.

2001

Husleie kr 1.510.

Gjeld kr 631.070.

Ordning med separate regnskap for blokkene ble avviklet.

Annveig Ghebreselasie overtok etter Jon Schiøtz som foretningsfører i Centrum Eiendomsbestyrelse (tidligere Fokus og

Bøndernes Bank).

De 9 nye parkeringsplassene ble asfaltert og kantstein montert.

Stoppekraner i kjellere ble skiftet.

Oppussing av sydgavler Midtåsen 52 og 57, kr 312.350.

2000

Husleie kr 1.510.

Gjeld kr 744.410.

Gratis etablering av 9 nye parkeringsplasser mellom Midtåsen 52 og 54. Overskuddmasser fra graving av kabelgrøfter for

bredbånd.

Utbedret tilgjengelighet til pipene etter pålegg fra brannvesenet. Kostnad kr 34.400.

1999

Husleie kr 1.510.

Gjeld kr 857.750.

Utskifting av avløpsrør/stikkledninger i Midtåsen 57 og 59 fra grunnmur til hovedledning.

1998

Husleie kr 1.510.

Gjeld kr 971.090.

1997

Husleie kr 1.510.

Gjeld kr 971.090.

1996

Husleie kr 1.510.

Gjeld kr 1.132.411.

Kontroll og analyse av balkonger, kr 22.845.

Reparasjon av skader på balkonger, kr 44.895.

1995

Husleie kr 1.510.

Gjeld kr 1.270.784.

Utskifting elektrisk anlegg i alle blokker. El-effekt AS. Hovedtavle i kjeller, Jording, stigeledninger, sikringskap, lys i

trappeoppganger, lys på loft og utelys. Total kostnad kr448.016.

Utskifting av el-anlegg i leilighetene på individuell basis

1994

Husleie kr 1.510.

Gjeld kr 1.429.706.

Ombygging av kabel-tv-nett, Janco. Kr 127.026 betalt av sameierne.

1993

Husleie kr 1.510.

Gjeld kr 1.570.161.

1992

Husleie kr 1.510.

Gjeld kr 1.708.530.

Oppussingsarbeider Midtåsen 54, 57 og 59 vår/sommer 1992. Entreprenør: Tak-og Fasadekonsulenten AS.

Omlegging av med ny betongtakstein, kjemisk rensing og 2 strøk silikatmaling av veggene på langsider på alle blokkene.

Ny betongtakstein på inngangspartier Midtåsen 52, 54 og 59. Nr. 59 ønsket ikke.

Tak- og Fasadekonsulenten AS. Total kostnad kr 1.368.083.

Utbedring av gavlvegger Midtåsen 59, kr 12.000.

1991

Husleie kr 1.210.

Gjeld kr 656.852.

TV-kontroll av piper, kr 3.660

Oppussingsarbeider Midtåsen 52 høsten 1991. Entreprenør: Tak- og Fasadekonsulenten AS.

Omlegging av tak med ny betongtakstein. Kjemisk rensing og 2 strøk silikatmaling av veggene på langsider.

Total kostnad kr 460.835.

1990

Husleie kr 1.155.

Gjeld kr 275.267.

1989

Husleie kr 1.100.

Gjeld kr 375.300.

Utskifting av 4 kjellerdører. I tillegg låser og sylindre til kjeller- og loftsdører. Total kostnad kr 86.410.

1988

Husleie kr 1.100

Gjeld kr 475.333.

Lån i Fokus Bank, kr 300.000. Nedbetaling 4 år, 18 % rente

Montering av 8 nye dører til hovedinnganger. Kostnad kr 172.800.

Montering av 48 nye dører til leilighetene. Kostnad kr 378.605.

Installasjon av sentrallåssystem og callinganlegg. Kostnad kr 98.688.

1987

Husleie kr 1.100.

Gjeld kr 275.366.

Isolasjon av himlinger i alle kjellere. Mineralullmatter opphengt i profilsystem. Kostnad kr 315.189.

Elektrikerarbeid, kr 119.375.

1986

Husleie kr 1.100.

Gjeld kr 0.

Alle loftsgulv ble tilleggsisolert ved innblåsing av isolasjon i tilfarergulv. Kostnad kr 92.400.

Garantiarbeider fra oppussing 1985. Bl.a. flasset og sprakk malingen på veggene.

1985

Husleie kr 1.100.

Gjeld kr 0.

Ny forretningsfører: Jon Schiøtz. Bøndernes Bank

ENØK-rapport fra firma dr. tehcn. Kristoffer Apeland. Anbefalte isolasjon av kjellertak og loftsgulv. Anbefalte også vurdere

isolasjon av gavl- og langvegger. Det ble bestemt ikke å isolere langvegger.

Søknad sendt og innvilget , Oslo Lysverkers ENØK-fond. Tilskudd kr 57.200, lån kr 323.800. 12 års nedbetaling, rente 12 %.

Kontrakt med Tak- og Fasadekonsulenten AS om utvendig oppussing.

Alle gavlvegger ble isolert utvendig med 10 cm isolasjonsplater. Behandlet med et tynnpussystem og malt. Langvegger ble

reparert og malt. Verandaer reparert og oppusset. Nye loftsvinduer og takluker. Reparasjoner tak, takrenner, piper.

Total kostnad kr 1.177.572.

1984

Husleie kr 1.100.

Gjeld kr 0.

Omgjøring fra borettsslag til sameie.

O. J. Krogen avsluttet som forretningsfører. Han hadde da vært forretningsfører for alle 6 boliglag siden han etablerte Øvre Ljan

Boliglag i 1946.

1983

Husleie kr 1.067.

Gjeld kr 0.

1982

Husleie kr 917.

Gjeld kr 0.

Data samlet av Jan Ulleberg, 29.03.2016