12 jan 2017

Riggplass

Vedtak er fattet om forlengelse av leie ut april 2017

Styret i ØLB har fattet vedtak om forlengelse av leie av riggplassen. Riggplassen blir værende ut april. Leietaker skal iht. vedtak på årsmøtet i ØLB "tilbakeføre plassen slik den var før etablering av riggplassen". Det vil komme 2 tegningsforslag som vil bli lagt frem for beboerne. Det er ennå ikke helt avklart i Styret i ØLB om det vil bli avstemming om forslagene eller hvordan dette skal håndteres. Informasjon vil følge. Vedtaket er også lagt inn under menypunkt ØLB. 

Her er kopi av vedtaket som er fattet mht. forlenging av leie:

Vedtak:

Østergaard AS har varslet ønske om forlengelse av leie av riggplass i Knut Øyens vei/Åsdalsveien. Varsling er gjort muntlig 12.10.16 og skriftlig 08.12.16. Styret mener dette er iht. kontrakten og har således fattet positivt vedtak om forlengelse av leie ut april.

Kontrakten spesifiserer mulighet for tilleggsytelse i form av graving eller annen bruk av maskiner og ansatte i Østergaard etter nærmere spesifisering. Tilleggstjenesten skal betales for, men skal gis til en "billig penge" med bakgrunn i at maskiner og ansatte er i området i forbindelse med riggplassen.  

Hvert sameie informerer eget sameie om vedtaket og mulighet for betalbar tilleggstjeneste. Betalbar tilleggstjeneste må varsles Østergaard innen 10.01.17. Varsel til Østergaard kan sendes via Vibeke Midgaard som er kontaktperson. Informasjon legges tilgjengelig på ØLB IIIs hjemmeside under menypunktet ØLB.