12 jan 2017

Tilbakeføring av riggplass

Tegninger blir utarbeidet for best mulig, og omforent, resultat.

Iht. årsmøtevedtak i ØLB i 2016 skal "riggplassen" tilbakeføres slik den var før etablering av riggplassen. Det utarbeides 2 tegninger med forslag til utarbeidelse, slik at Østergaard har en arbeidsinstruks å forholde seg til, slik at resultatet skal bli best mulig. Tegningene vil bli forelagt beboerne/sameiene enten på årsmøtet eller tidligere. Styret i ØLB har ikke helt diskutert ferdig hvordan dette best kan gjøres. Vedtak kommer asap.