Endret: 5 okt 2016     Opprettet: 28 apr 2016

Vedtekter garasjelag - 1960

De gamle vedtektene til garasjelaget finner du her.

Vedtekter_garasjer_Øvre Ljan Boliglag_1960