6 des 2016

Voldgiftsdom - fordeling av festeavgift og fellesutgifter mellom sameiene tilhørende ØLB

Her finner du voldgiftdommen som definerte festeavgiftens prosentfordeling mellom sameiene.