Endret: 3 jan 2019     Opprettet: 16 sep 2014

4. Øvre Ljan Boliglag - reduksjon i festeavgiften fom 2013

Info om reduksjon i areal og festeavgift i 2013

Sameiene i Midtåsen er organisert under Øvre Ljan Boliglag som tar seg av innbetaling av festeavgift for området. ØLB forvalter også deler av festearealet som ikke er lagt til et spesifikt sameie.

Festeavgift forfaller til betaling 15.03 hvert år.

Det ble gjort en reduksjon i festeavgiften i 2013 , og dette er beløpet som er betalt siden.

Festet areal 1947 122940 m2

Festet areal 2012 120012 m2

- bruksrett for adkomstvei Knud Øyens vei 9 1100 m2

Nytt areal 118912 m2

Festeavgiften ble da kr 349 551 kr.

Styret

2016.06.27